Bedrijfshulpverlening bij noodgevallen

Elk bedrijf heeft een plan voor het omgaan met noodgevallen. In de risico inventarisatie en evaluatie wordt duidelijk aangegeven welke risico’s aanwezig zijn op jouw werk en hoe moet worden gehandeld in een noodsituatie. Hier wordt ook in vastgelegd hoeveel personeel een EHBO- of een BHV cursus gedaan moet hebben. Elke werkgever is wettelijk verplicht dit op papier te zetten en iedere werknemer moet van dit plan op de hoogte zijn. Maar wat is BHV precies?

 

Wat leer je tijdens BHV?

De BHV cursus duurt meestal twee dagen en behandelt onder andere hoe je noodsituaties kan voorkomen. Zo leer je risico’s te herkennen en aan te geven, maar ook hoe een kleine brand te blussen. Ook wordt behandeld wat te doen als er wel een noodsituatie uitbreekt. BHV’ers worden tijdens de cursus getraind in het veilig en snel evacueren van een gebouw en hoe te communiceren zowel met de personen in het gebouw als met het ambulance personeel en de brandweer. Onder de verplichte onderdelen vind je bijvoorbeeld levensreddend handelen, wat betekent dat je leert wat te doen tot het professionele personeel arriveert en evacuatie.

 

De taken van een BHV’er

Als je geïnteresseerd bent in het volgen van een BHV cursus kan je dit aangeven bij je leidinggevende. Deze zal je dan op de lijst zetten voor de volgende ronde trainingen. Als je eenmaal het certificaat in handen hebt, kan je verwachten dat je wordt ingezet voor het verlenen van EHBO, het beperken van de kans op brand, de brand bestrijden, het alarmeren van alle betrokken partijen en het in goede banden leiden van de evacuatie. Je hoofdverantwoordelijkheid is de veiligheid van de mensen die tijdens het noodgeval aanwezig zijn.

 

Het certificaat zelf

Het certificaat dat je ontvangt als je de BHV cursus succesvol hebt afgerond, is twee jaar geldig. Voordat deze afloopt zal je een herhaalcursus moeten doen om hem te verlengen. Zo kan je helpen de veiligheid van jezelf en je collega’s te waarborgen.